13.6.2022 - Zastupitelstvo města 13.6.2022

18:02:40 01 Volba pracovních komisí

18:04:43 02 Schválení programu jednání

18:57:41 03 Zpráva o práci samosprávy

19:01:47 04 Diskuze

19:10:16 05 Založení dobrovolného svazku obcí Naše voda d.s.o.

19:19:03 06 Závěrečný účet za rok 2021

19:20:51 07 Pověření schvalování RO pro starostu

19:23:59 08 Rozpočtová opatření

19:30:54 09 Dálnice D3 0301 - 0303 Praha - Václavice- vyjádření Města Jílové u Prahy k dopravní infrastruktuře ve věci D3 k ÚŘ

19:56:29 10 D3 – 0303 Praha – Václavice, SO 301-169 Přístupy na pozemky, k.ú. Jílové u Prahy

20:47:04 11 D3 – 0303 Praha – Václavice, SO 301-351 Vodovod – náhradní zásobování – tunel Kamenná Vrata

20:56:39 12 D3 – 0303 Praha – Václavice, SO 301-446, SO 302 -444, So 302 - 445 Přípojky nn čerpací stanice vodovodu

21:00:19 13 D3 – 0303 Praha – Václavice, SO 302-241 Přístupy na pozemky, Lávka na mostě Sázava

21:07:37 14 D3 – 0303 Praha – Václavice, SO 302-351 Vodovod – náhradní zásobování – tunel Luka

21:14:05 15 D3 – 0301 Jižní obchvat Jílového, SO 134 Chodník

21:16:46 16 D3 – 0301 Jižní obchvat Jílového, SO 151 Přístupová cesta v km 0,370 – 0,590, SO 152 Přístupová cesta v km 0,750 – 4,530

21:29:31 17 D3 – 0301 Jižní obchvat Jílového, SO 153 Přístupová cesta v km 0,957, SO 242 Most na polní cestě přes Jižní obchvat Jílového v km 0,957

21:31:37 18 D3 – 0301 Jižní obchvat Jílového, SO 871 Zemní val v km 0,800, SO 872 Zemní val v km 1,100, SO 873 Zemní val v km 1,600, SO 874 Zemní val v km 1,800

21:39:30 19 SMLOUVA O BUDOUCÍM PŘEVODU INFRASTRUKTURY, SMLOUVA O SPOLUPRÁCI se společnostmi Anglický resort (14 RD + rezerva II etapa 3 RD

21:54:29 20 Oprava armaturních uzlů Radlík



Ministr

Lame